Naravno ono što uvek zanima korisnike je pored vrhunske usluge i kolika je cena Beograd renta car usluga. Cene za iznajmljivanje automobila bez vozača uključuje troškove održavanja vozila, osiguranja. Imajte na umu da je cena bazirana na dnevnom izjnajmljivanju u trajanju od 24 sata dnevno i da je iznajmljivanje predviđeno po danu, a u slučaju da premašite i uđete u sledeći dan, onda ste dodatno zaduženi i za taj dan. Zato ako vam treba iznajmljivanje auta na duži period, imamo popuste i druge bonuse.

U slučaju krađe iznajmljenog automobila, oštećenje vozila, požara i drugih nepredviđenih slučajeva, oštećenja drugog automobila, kupac snosi odgovornost čime ćete biti upoznati prilikom potpisivaja ugovora za zakup vozila.

Iznajmljivanje automobila bez depozita i sa depozitom

Neke od agencija za iznajmljivanje vozila praktikuju da daju automobile sa depozitom, dok neke to rade bez depozita. Nakon potpisivanja ugovora uplaćuje se depozit. U slučaju vraćanja automobila u početnom stanju i u propisanom roku depozit se vraća u celosti. Na taj način agencije s epokušavaju zaštiti od nekih manjih i sitnih oštećenja koja se mogu izazvati u toku iznajmljivanja automobila. Kada je automobil neznatno oštećen i popravka je mana od iznosa depozita, ostatk novca se vraća. Ako je pak oštećenje veliko i zahteva veće popravke, farbanje  depozit neće biti vraćen.

U slučaju nesreće za koju klijent nije bio kriv depozit se vraća u celosti nakon isplate svih osiguranja.